31 thg 7, 2009

SUMMER CONCERT PAMPHLET


Yabu Kota

Thiên đường đối với tôi là bồn tắm! Tôi cảm thấy thật sự thoải mái khi đang nằm dài trên bồn và nghe nhạc. Gần đây chương trình HHS tôi tham gia có lần leo núi, và trên đó có một nhà tắm, và nhà tắm đó thật sự tuyệt vời! Tất cả sự mệt mỏi đều trôi đi. Và khi tôi nói chuyện với bạn bè thì đó cũng là thiên đường. Dù ngay cả khi chúng tôi nói về những chủ đề rất chán, nhưng chúng tôi cảm thấy thú vị trước khi nhận ra điều đó, và chúng tôi cười thật lớn. Khi tôi cười lớn thật nhiều, tôi cảm thấy vui và suy nghĩ, “Cố cố gắng cho ngày mai nào”. Và có thể điều đó thay đổi năng lượng của tôi khi tôi không nhận ra. Và trái lại điều đó, tôi thích đọc sách một mình trong phòng. Đây cũng là một trong những thời gian cần thiết tôi cần. Đối với công việc, tôi chắc chắn cảm thấy vui khi làm cùng với 10 thành viên. Đặc biệt khi tôi ở với họ, tôi cảm thấy rất phấn khích! chúng tôi đều cười với bâấ cứ những gì người kia nói (cười). Thật sự rất có cảm giác như thiên đường, trong phòng ấy. Và suốt concert thì tôi cảm thấy các thành viên ngày càng thân thiết hơn.

Credit: sa718ra
Trans: me

0 Chikai no sora: