15 thg 10, 2009

Blog name

Sak tính là đổi lại tên web blog, nó dài quá là dài.
Với lại cũng cập nhật tin Hikka rồi nên sẽ đổi tên có Hikka luôn.
Từ ngày 30/10 blog sẽ đổi tên thành: yabuhikavn.blogspot.com
Nếu các bạn thường xuyên vào xem thì nhớ đừng nhầm link nhé, từ đây tới đó vẫn sẽ là link như cũ nhưng sau 30/10 thì sẽ lấy link đó.

From October 30th, Yabu blog will change link to "http://yabuhikavn.blogspot.com/" So if you check Yabu blog usually, please don't make mistake about the link ne~ It will change it after October 30th.

0 Chikai no sora: